חלק א, פרק לז

מתוך מורה הנבוכים
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
חלק א, פרק לז
המונח פנים
1
שש משמעויות. משמעות א: פנים פיזיות
"פנים" הוא מונח רב-משמעי, שרב-משמעיותו היא לרוב על דרך ההשאלה. א) זהו שם הפנים של כל חי: "וְנֶהֶפְכוּ כָל פָּנִים לְיֵרָקוֹן" (ירמיה ל,ו), "מַדּוּעַ פְּנֵיכֶם רָעִים" (בראשית מ,ז). וזה נפוץ.
פנים אסם משתרך, ואכת'ר אשתראכה הו עלי ג'הה' אלאסתעארה. הו אסם אלוג'ה מן כל חיואן, ונהפכו כל פנים לירקון, מדוע פניכם רעים, והד'א כת'יר.
2
משמעות ב: כעס
ב) הוא שמו של הכעס: "וּפָנֶיהָ לֹא הָיוּ לָהּ עוֹד" (שמואל־א א,יח). במשמעות הזו משתמשים בו רבות במובן של כעס ה' ורוגזו: "פְּנֵי ה' חִלְּקָם" (איכה ד,טז). "פְּנֵי ה' בְּעֹשֵׂי רָע" (תהלים לד,יז), "פָּנַי יֵלֵכוּ וַהֲנִחֹתִי לָךְ"(שמות לג,יד), "וְשַׂמְתִּי אֲנִי אֶת פָּנַי בָּאִישׁ הַהוּא וּבְמִשְׁפַּחְתּוֹ" (ויקרא כ,ה). וזה נפוץ.
והו אסם אלגצ'ב, ופניה לא היו לה עוד. ובחסב הד'א אלמעני אסתעמל כת'ירא פי מעני גצ'ב אללה וסכ'טה, פני י"י חלקם, פני י"י בעושי רע, פני ילכו והניחותי לך, ושמתי אני את פני באיש ההוא ובמשפחתו, והד'א כת'יר.
3
משמעות ג: נוכחות
ג) הוא גם שמם של נוכחות האדם ומקום הימצאו: "עַל פְּנֵי כָל אֶחָיו נָפָל (=שכן)" (בראשית כה,יח), "וְעַל פְּנֵי כָל הָעָם אֶכָּבֵד" (ויקרא י,ג), כלומר בנוכחותם. "אִם לֹא עַל פָּנֶיךָ יְבָרְכֶךָּ" (איוב א,יא) – בנוכחותך ובמציאותך.
והו איצ'א אסם חצ'רה' אלשכ'ץ ומקאמה על פני כל אחיו נפל, ועל פני כל העם אכבד, מענאה במחצ'רהם אם לא על פניך יברכך, בחצ'רתך ובוג'ודך.
4 לפי משמעות זו נאמר: "וְדִבֶּר ה' אֶל מֹשֶׁה פָּנִים אֶל פָּנִים" (שמות לג,יא), כלומר נוכחות בנוכחות, בלי תיווך, כמו שנאמר: "לְכָה נִתְרָאֶה פָנִים" (מלכים־ב יד,ח), וכמו שנאמר: "פָּנִים בְּפָנִים דִּבֶּר ה' עִמָּכֶם" (דברים ה,ד). וביאר במקום אחר ואמר: "קוֹל דְּבָרִים אַתֶּם שֹׁמְעִים וּתְמוּנָה אֵינְכֶם רֹאִים זוּלָתִי קוֹל" (שם ד,יב), וכינה דבר זה "פָּנִים בְּפָנִים". כיוצא בזה דבריו "וְדִבֶּר ה' אֶל מֹשֶׁה פָּנִים אֶל פָּנִים" הם כינוי לדיבורו בצורת הפנייה הישירה: "וַיִּשְׁמַע אֶת הַקּוֹל מִדַּבֵּר אֵלָיו" (במדבר ז,פט). התבאר לך אם כן ששמיעת הקול בלי תיווך מלאך מכונה "פנים בפנים". ובחסב הד'א אלמעני קיל ודבר י"י אל משה פנים אל פנים, יעני חצ'רה בחצ'רה דון ואסטה, כמא קיל לכה נתראה פנים, וכמא קאל פנים בפנים דבר י"י עמכם, ובין פי מוצ'ע אכ'ר וקאל קול דברים אתם שומעים ותמונה אינכם רואים זולתי קול, וכני ען ד'לך פנים בפנים, כד'לך קולה ודבר י"י אל משה פנים אל פנים כנאיה ען קולה פי צורה' אלכ'טאב וישמע את הקול מדבר אליו. פקד תבין לך אן סמאע אלקול דון ואסטה' מלאך יכני ענה פנים בפנים.
5 במשמעות זו (נאמר) "וּפָנַי לֹא יֵרָאוּ" (שמות לג,יז,כג): אמיתת מציאותי כפי שהיא אינה ניתנת להשגה. ומן הד'א אלמעני ופני לא יראו, חקיקה', וג'ודי עלי מא הי עליה לא תדרך.
6
משמעות ד: מקום
ד) "פנים" הוא גם ציון מקום, שנאמר עליו בערבית "אַמַאמַךּ" (=מולך) או "בַּיְן יַדַיְךּ" (=לפניך). פעמים רבות הוא משמש במשמעות זו לגבי ה' יתעלה: "לפני ה'". במשמעות זו גם "ופני לא יראו" לפי פירוש "תאויל" אנקלוס. הוא אמר: "וְדִקְדָּמַי לָא יתַּחְזוֹן" (=[מה] שלפניי לא ייראה), כשהכוונה לכך שיש גם ברואים נכבדים שהאדם אינו יכול להשיג אותם כפי שהם, והם השכלים הנבדלים. הם יוחסו לה' כאילו הם "מולו" ו"לפניו" תמיד בשל עוצם ההשגחה התמידית עליהם. ואילו הדבר שניתן להשיג "אדראך" באמת לפיו, כלומר לפי אנקלוס, הם הדברים שמתחת להם במדרגת המציאות, כלומר בעלי החומר והצורה, ועליהם אמר "וְתֶחְזֵי יָת דְּבָתְרַאי", כלומר "את הנמצאות שאני כאילו פונה מהם ומפנה להם עורף" על דרך המשל, בשל ריחוקם ממציאותו יתעלה. עוד תשמע את פירושי "תאויל" באשר למה שביקש משה רבינו עליו השלום (א,נד).
ופנים איצ'א הו ט'רף מכאן אלמקול ענה פי אלערביה אמאמך או בין ידיך, וכת'ירא מא אסתעמל בחסב הד'א אלמעני פי אללה תע' לפני י"י, ובחסב הד'א אלמעני איצ'א הו ופני לא יראו, פי תאויל אנקלוס קאל ודקדמי לא יתחזון, ישיר אן ת'ם מכ'לוקאת איצ'א עט'ימה לא ימכן אלאנסאן אדראכהא עלי מא הי עליה והי אלעקול אלמפארקה, ונסבת ללה אנהא אמאמה ובין ידיה דאימא לשדה' אלענאיה בהא דאימא ואמא אלשי אלמדרך ענדה אעני ענד אנקלוס עלי אלחקיקה פהי אלאמור אלתי הי דון הד'ה פי מרתבה' אלוג'וד, אעני ד'את אלמאדה ואלצורה וענהא קאל ותחזי ית דבתראי, יעני אלמוג'ודאת אלתי כאני מערץ' ענהא ומסתדברהא עלי ג'הה' אלתמת'יל לבעדהא ען וג'ודה תעאלי, וסתסמע תאוילי פי מא טלב משה רבינו ע"אס.
7
משמעות ה: תיאור זמן
ה) פנים הוא גם ציון זמן, במשמעות של "לפני" או "קדום": "לְפָנִים בְּיִשְׂרָאֵל" (שמואל־א ט,ט; רות ד,ז), "לְפָנִים הָאָרֶץ יָסַדְתָּ" (תהלים קב,כו).
ופנים איצ'א ט'רף זמאן במעני קבל או קדים, לפנים בישראל, לפנים הארץ יסדת .
8
משמעות ו: השגחה
ו) פנים הוא גם שם החסות וההשגחה: "לֹא תִשָּׂא פְנֵי דָל" (ויקרא יט,טו), וּנְשׂוּא פָנִים" (ישעיה ג,ג ועוד), "אֲשֶׁר לֹא יִשָּׂא פָנִים" (דברים י,יז). וזה נפוץ. לפי משמעות זו נאמר גם "יִשָּׂא ה' פָּנָיו אֵלֶיךָ וְיָשֵׂם לְךָ שָׁלוֹם" (במדבר ו,כו), והכוונה להתלוות השגחתו עלינו.
ופנים איצ'א אסם אלרעאיה ואלענאיה, לא תשא פני דל, ונשוא פנים, אשר לא ישא פנים, והד'א כת'יר. ובחסב הד'א אלמעני איצ'א קיל ישא י"י פניו אליך וישם לך שלום, יעני אצחאב אלענאיה בנא: