חלק ב, פרק ב

מתוך מורה הנבוכים
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
חלק ב, פרק ב
סיכום ההוכחות ומטרת החיבור
1
סיכום ההוכחות: האל קיים
הגוף החמישי הזה, כלומר הגלגל – הכרח שיהיה חידוש) או מתהווה וכלה, וכן התנועה מתהווה וכלה, קדמות) או לא מתהווה ולא כלה, כמו שטוען היריב (=אריסטו).
חידוש) אם הגלגל מתהווה וכלה – הרי המביאו למציאות אחר ההעדר הוא האלוה יתהדר שמו. וזה מושכל ראשון, כי כל מה שנמצא אחר ההעדר יש לו בהכרח מביא למציאות, ובלתי אפשרי שיביא את עצמו למציאות.
קדמות) ואם הגלגל הזה נע כך תנועה תמידית ונצחית מעולם ועד עולם – נובע מן ההנחות שהקדמתי שהמניע אותו בתנועה הנצחית הזאת אינו גוף ולא כוח בגוף, והוא האלוה יתהדר שמו.
מסקנה) הובהר לך אם כן שעל מציאות האלוה יתעלה, שהוא מחויב המציאות שאין לו סיבה ושאין "אפשרות" להימצאותו בבחינת עצמו, מורות הוכחות חותכות ווודאיות, בין אם העולם מחודש לאחר העדר ובין אם אינו מחודש לאחר העדר.
וכן מורות ההוכחות על היותו אחד ושאינו גוף, כמו שאמרנו לעיל, כי ההוכחה שהוא אחד ושאינו גוף תקפה בין אם העולם מחודש לאחר העדר ובין אם אינו כך, כמו שביארנו (ב,א) בדרך השלישית מן הדרכים הפילוסופיות, וכמו שביארנו בביאור שלילת הגשמות וקביעת הייחוד בדרכים הפילוסופיות.
הד'א אלג'סם אלכ'אמס והו אלפלך, לא יכ'לו מן אן יכון אמא כאין פאסד ואלחרכה איצ'א כאינה פאסדה, או יכון גיר כאין ולא פאסד כמא יקול אלכ'צם. פאן כאן אלפלך כאין פאסד פמוג'דה בעד אלעדם הו אלאלאה ג'ל אסמה, והד'א מעקול אול, לאן כל מא וג'ד בעד אלעדם פלה מוג'ד צ'רורה ומחאל אן יוג'ד ד'אתה, ואן כאן הד'א אלפלך לם יזל ולא יזאל הכד'א מתחרכא חרכה דאימה סרמדיה לזם בחסב אלמקדמאת אלתי תקדמת אן יכון מחרכה הד'ה אלחרכה אלסרמדיה לא ג'סמא ולא קוה פי ג'סם, והו אלאלאה ג'ל אסמה. פקד באן לך, אן וג'וד אלאלאה תעאלי והו אלואג'ב אלוג'וד אלד'י לא סבב לה ולא אמכאן לוג'ודה באעתבאר ד'אתה דלת אלבראהין אלקטעיה אליקיניה עלי וג'ודה, סוי כאן אלעאלם חאדת'א בעד עדם או כאן גיר חאדת' בעד עדם. וכד'לך דלת אלבראהין עלי כונה ואחד וליס בג'סם כמא קדמנא, לאן אלברהאן עלי כונה ואחד וליס בג'סם קד יצת סוי כאן אלעאלם חדאת'א בעד עדם או לם יכן כד'לך כמא בינא פי אלטריק אלת'אלת' מן אלטרק אלפלספיה, וכמא בינא פי תביין נפי אלג'סמאניה ואת'באת אלוחדאניה באלטרק אלפלספיה.
2
סקירת הפרקים הבאים
מצאתי לנכון להשלים את הצגת דעות הפילוסופים ולבאר את ראיותיהם על קיום השכלים הנבדלים, ולבאר את התאמת הדברים ליסודי תורתנו, כלומר קיום המלאכים (פרקים ג-יב). לאחר שאשלים את העניין הזה אשוב לראיות על חידוש העולם שהבטחתי להביא (פרקים יג-כד). כי ראיותינו החזקות ביותר על כך אינן מתאמתות ולא מתבררות אלא אחרי הכרת מציאות השכלים הנבדלים ודרכי הראיות על מציאותם.
ולפני כל זה יש הכרח להקדים הקדמה שהיא נר המאיר את נסתרותיו של החיבור הזה בכללותו, על פרקיו הקודמים ופרקיו הבאים, והיא הקדמה זו:
וקד חסן ענדי אן אתמם ארא אלפלאספה ואבין דלאילהם פי וג'וד אלעקול אלמפארקה, ואבין מטאבקה' ד'לך לקואעד שריעתנא, אעני וג'וד אלמלאיכה, ואתמם הד'א אלגרץ' ובעד ד'לך ארג'ע למא ועדת בה מן אלאסתדלאל עלי חדת' אלעאלם, אד' אכבר דלאילנא עלי ד'לך לא תצח ולא תתבין אלא בעד מערפה' וג'וד אלעקול אלמפארקה וכיף אסתדל עלי וג'ודהא, ולא בד קבל ד'לך כלה מן תקדים מקדמה הי סראג' מניר לכ'פאיא הד'ה אלמקאלה בג'מלתהא, מא תקדם מן פצולהא ומא יתאכ'ר, והי הד'ה אלמקדמה.
3
הערה על מטרת החיבור ואופי דרכו
הקדמה
דע שבחיבור זה לא היתה מטרתי לחבר שום דבר על מדעי הטבע, או לסכם את ענייני מדעי האלוהות (=המטפיזיקה) לפי חלק מהשיטות, או להוכיח מה שהוכח מהם. ולא היתה מטרתי בו לסכם ולתמצת את תכונות הגלגלים ולא להודיע את מספרם. כי די בספרים שחוברו על כל זה; ואם אין די בהם בנושא כלשהו, הרי מה שאני אומר בנושא זה אינו טוב יותר מכל מה שנאמר.
מקדמה אעלם אן מקאלתי הד'ה מא כאן קצדי בהא אן אולף שיא פי אלעלם אלטביעי, או אלכ'ץ מעאני אלעלם אלאלאהי עלי בעץ' מד'אהב, או אברהן מא תברהן מנהא. ולא כאן קצדי פיהא אן אלכ'ץ ואקתצ'ב היאה' אלאפלאך ולא אן אכ'בר בעדדהא, אד' אלכתב אלמולפה פי ג'מיע ד'לך כאפיה, ואן לם תכן כאפיה פי גרץ' מן אלאגראץ' פליס אלד'י אקולה אנא פי ד'לך אלגרץ' אחסן מן כל מא קיל,
4 אלא המטרה בחיבור הזה היא מה שהודעתי לך בפתיחתו (הקדמות, פתיחה3-1), דהיינו הבהרת הקשיים בתורה וחשיפת אמיתות נסתרותיה, שהן נעלות מתפיסות ההמון. על כן ראוי לך כשתראה אותי מדבר על אישוש קיום השכלים הנבדלים ועל מספרם (ב,ד-ה), או על מספר הגלגלים ועל סיבות תנועותיהם (ב,ט-י), או על חקירת עניין החומר והצורה (כגון א,יז), או על עניין השפע האלוהי (ב,יב) ועניינים אחרים כיוצא בהם, אל תחשוב או תעלה בדעתך שמטרתי אינה אלא חקירת העניין הפילוסופי הזה בלבד. כי העניינים האלה כבר נאמרו בספרים רבים ורובם הוכחו. אלא מטרתי היא להזכיר דברים שהבנתם תבהיר קושי מהקשיים בתורה, וסיבוכים רבים ייפתרו באמצעות ידיעת העניין שאני מבארו. ואנמא כאן אלגרץ' בהד'ה אלמקאלה מא קד אעלמתך בה פי צדרהא, והו תביין משכלאת אלשריעה ואט'האר חקאיק בואטנהא אלתי הי אעלי מן אפהאם אלג'מהור. פלד'לך ינבגי לך אד'א ראיתני אתכלם פי את'באת אלעקול אלמפארקה ופי עדדהא, או פי עדד אלאפלאך ופי אסבאב חרכאתהא, או פי תחקיק מעני אלמאדה ואלצורה, או פי מעני אלפיץ' אלאלאהי, ונחו הד'ה אלמעאני, פלא תט'ן או יכ'טר בבאלך אני אנמא קצדת לתחקיק ד'לך אלמעני אלפלספי פקט, אד' תלך אלמעאני קד קילת פי כתב כת'ירה וברהן עלי צחה' אכת'רהא. בל אנמא אקצד לד'כר מא יבין משכל מן משכלאת אלשריעה בפהמה, ותנחל עקד כת'ירה במערפה' ד'לך אלמעני אלד'י אלכ'צה.
5 ידוע לך כבר מפתיחת חיבורי זה, שצירו סובב רק על ביאור מה שאפשר להבין ממעשה בראשית ומעשה מרכבה, והבהרת קשיים הנוגעים לנבואה ולידיעת האלוה. על כן כל פרק שאתה מוצא שאני דן בו בביאור דבר שהוכח כבר במדעי הטבע, או דבר שהוכח במדעי האלוהות, או שהתבאר שהוא הראוי ביותר להאמין בו, או דבר הכרוך במה שהוכח במתמטיקה – דע לך שהוא בהכרח מפתח להבנת דבר מספרי הנבואה, כלומר ממשליהם וסודותיהם, ומסיבה זו הזכרתיו וביארתיו והבהרתיו, בשל מה שהוא מועיל לנו בידיעת מעשה מרכבה או מעשה בראשית, או ביאור עיקרון בעניין הנבואה, או בהאמנת דעה נכונה מהאמנות התורה. וקד עלמת מן צדר מקאלתי הד'ה, אן קטבהא אנמא ידור עלי תביין מא ימכן פהמה מן מעשה בראשית ומעשה מרכבה, ותביין משכלאת תתעלק באלנבוה ובמערפה' אלאלאה. פכל פצל תג'דני נתכלם פיה פי תביין אמר קד תברהן פי אלעלם אלטביעי, או אמר תברהן פי אלעלם אלאלאהי, או תבין אנה אולי מא יעתקד, או אמר יתעלק במא תבין פי אלתעאלים, פאעלם אנה מפתאח צ'רורה לפהם שי מן כתב אלנבוה, אעני מן אמת'אלהא ואסרארהא, ומן אג'ל ד'לך ד'כרתה ובינתה ואוצ'חתה למא יפידנא מן מערפה' מעשה מרכבה או מעשה בראשית, או תביין אצל פי מעני אלנבוה, או פי אעתקאד ראי צחיח מן אלאעתקאדאת אלשרעיה,
6 אחרי שהקדמתי את ההקדמה הזו, אשוב להשלים מה שהחלנו בו. ובעד תקדים הד'ה אלמקדמה ארג'ע אלי אתמאם מא נאשבנאה: