חלק ב, פרק ג

מתוך מורה הנבוכים
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
חלק ב, פרק ג
מבוא לפרקי העולם
1
השערות אריסטו סבירות ומתאימות לתורה
דע שדעות אלה שמחזיק בהן אריסטו באשר לסיבות תנועת הגלגלים, שמהן הסיק את קיומם של שכלים נבדלים – אף על פי שהן טענות שאין עליהן הוכחה, הרי הן הדעות
א) שחלים עליהן הספקות המועטים ביותר;
ב) והן התואמות ביותר לסדר (המציאות), כמו שאומר אלכסנדר (מאפרודיסיאס) ב"עקרונות היקום";
ג) הן גם אמירות העולות בקנה אחד עם אמירות רבות שנאמרו בתורה, ובפרט לפי מה שמבואר במדרשות המפורסמים שייחוסם לחכמים אינו מוטל בספק, כמו שאבאר (פרקים ה-ח).
לכן אביא את דעותיו וראיותיו כדי ללקט מהן מה שמתאים לתורה ועולה בקנה אחד עם מימרות החכמים ז"ל.
אעלם, אן הד'ה אלארא אלתי יראהא ארסטו פי אסבאב חרכה' אלאפלאך אלתי מנהא אסתכ'רג' וג'וד עקול מפארקה, ואן כאנת דעאוי לא יקום עליהא ברהאן לכנהא הי אקל אלארא אלתי תקאל שכוכא ואג'ראהא עלי נט'אם, כמא יקול אסכנדר פי מבאדי אלכל. והי איצ'א אקאויל תטאבק אקאויל כת'ירה מן אקאויל אלשריעה, ובכ'אצה בחסב מא יבין פי אלמדרשות אלמשהורה אלתי לא שך אנהא ללחכמים כמא סאבין. פלד'לך אתי באראיה ובדלאילה חתי אלתקט מנהא מא הו מואפק ללשריעה מטאבק לאקאויל אלחכמים ז"ל: