חלק ב, פרק ח

מתוך מורה הנבוכים
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
חלק ב, פרק ח
קולות השמים
1
המולת הגלגלים
מן הדעות העתיקות הנפוצות אצל הפילוסופים וכלל בני האדם, היא שתנועת הגלגלים גורמת לקולות מבהילים מאוד ואדירים. ראייתם לכך היתה שהם אמרו: כשהגרמים הקטנים הנמצאים אצלנו נעים תנועה מהירה, נשמע מהם קול שקשוק אדיר וזמזום מחריד; קל וחומר גרמי השמש והירח והכוכבים, בגודלם ובמהירותם כפי שהם. כל סיעת פיתגורס מאמינה שהם משמיעים קולות ערֵבים והרמוניים למרות גודלם, כהרמוניית הלחנים המוזיקליים. ויש להם נימוקים מדוע איננו שומעים את הקולות המבהילים והאדירים האלה.
מן אלארא אלקדימה אלד'איעה ענד אלפלאספה ועאמה' אלנאס אן לחרכה' אלאפלאך אצואת האילה ג'דא עט'ימה, וכאן דלילהם עלי ד'לך באן קאלוא, אן אלאג'ראם אלצגירה אלתי לדינא אד'א תחרכת חרכה מסרעה סמעת להא קעקעה עט'ימה וטנין מזעג', פנאהיך אג'ראם אלשמס ואלקמר ואלכואכב עלי מא הי עליה מן אלעט'ם ואלסרעה. ושיעה' פית'אגורס כלהא תעתקד אן להא אצואת מלד'ה מתנאסבה מע עט'מהא כתנאסב אלחאן אלמוסיקי, ולהם אעטא עלל פי כוננא לא נסמע תלך אלאצואת אלהאילה אלעט'ימה.
2 הדעה הזאת מפורסמת גם באומתנו. הלא תראה שהחכמים מתארים את עוצמת קול השמש בעת מעברה כל יום בגלגל (בבלי יומא כ,ב), וכן מתחייב בכול. ואילו אריסטו דוחה זאת, ומבהיר שאינם משמיעים קול. את זאת תמצא בספרו "על השמים" (ב,9), ותבין זאת משם. והד'א אלראי משהור פי מלתנא איצ'א, אלא תרי אלחכמים יצפון עט'ם צות אלשמס פי חין ג'ריהא כל יום פי אלפלך, וכד'א ילזם פי אלכל. אמא ארסטו פיאבא הד'א ויבין אן לא צות להא, אנת תג'ד ד'לך פי כתאבה פי אלסמא, פמן הנאך תפהם הד'א.
3
דרך ההכרעה במחלוקות מדעיות
אל יהא מגונה בעיניך שדעתו של אריסטו חולקת על דעת החכמים בכך. כי דעה זו, שהם משמיעים קולות, נגררת מן ההאמנה ב"גלגל קבוע ומזלות חוזרין" (בבלי פסחים צד,ב). וידוע לך שהם הכריעו כדעת חכמי אומות העולם על פני דעתם בעניינים האסטרונומיים האלה, כפי שאמרו בבירור: "ונצחו חכמי אומות העולם" (שם). וזה נכון, כי מי שדן בעניינים העיוניים עושה זאת רק לפי מה שהעיון הביא אליו, ולכן מאמינים במה שההוכחה לו התאמתה.
ולא תסתשנע כון ראי ארסטו מכ'אלף לראי אלחכמים פי ד'לך לאן הד'א אלראי אעני כון להא אצואת אנמא הו תאבע לאעתקאד גלגל קבוע ומזלות חוזרין, וקד עלמת תרג'יחהם ראי חכמי אומות העולם עלי ראיהם פי הד'ה אלאמור אלהיאיה, והו קולהם בביאן ונצחו חכמי אומות העולם. והד'א צחיח, לאן אלאמור אלנט'ריה אנמא תכלם פיהא כל מן תכלם בחסב מא ודא אליה אלנט'ר, פלד'לך יעתקד מא צח ברהאנה: