חלק ג, פרק לח

מתוך מורה הנבוכים
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
חלק ג, פרק לח
קבוצה ג: תיקון המידות
1
תועלת ברורה
המצוות הנכללות בקבוצה השלישית הן אלה שמנינו בהלכות דעות. תועלת כולן ברורה וגלויה, כי כולן מידות שעל ידן יתוקן המצב החברתי בין בני האדם. דבר זה כה ברור עד שאין לי צורך להאריך בו.
אלמצות אלתי תשתמל עליהא אלג'מלה אלת'אלת'ה הי אלתי אחצינאהא פי הלכות דעות, ופאידתהא כלהא בינה ואצ'חה, לאנהא כלהא אכ'לאק בהא תצלח חאל אלמעאשרה בין אלנאס, וד'לך מן אלביאן פי חיז לא אחתאג' אן אטול פיה.
2
הרבה מן המצוות מעצבות את אופיו של האדם
דע שיש גם בכמה מן המצוות (האחרות) מטרה להשגת מידה מועילה, אף על פי שהן מעשה מסוים שחושבים שהוא גזרת הכתוב בלא תכלית, ואנחנו נבאר כל אחת ואחת מהן במקומותיהן. אבל אלו שמנינו בהלכות דעות – הן תכונות אופי שמפורש בהן שמטרתן היא השגת אותן מידות נעלות.
ואעלם אן פי בעץ' אלמצות איצ'א מא אלקצד בה חצול כ'לק נאפע ואן כאנת אעמאל(א) מא ויט'ן בהא אנהא גז(י)רת הכתוב ללא גאיה, ונחן נבינהא ואחדה ואחדה פי מואצ'עהא, ואמא הד'ה אלתי אחצינאהא פי הלכות דעות פהי כ[']ל[ק](הא) מצרח בהא אן אלקצד בהא חצול תלך אלאכ'לאק אלכרימה: