חלק ג, פרק מד

מתוך מורה הנבוכים
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
חלק ג, פרק מד
קבוצה ט: זכירת ה' תמיד
1 המצוות שהקבוצה התשיעית כוללת הן המצוות שמנינו בספר אהבה, ולכולן סיבה ברורה וטעם גלוי, כלומר שתכלית העבודות האלה היא:
א) לזכור את ה' תמיד
ב) ולאהוב אותו
ג) ולירא ממנו
ד) ולשמור את המצוות באופן כללי,
ה) ולהאמין לגביו יתעלה מה שהכרחי לכל דתי להאמין.
אלמצות אלתי תצ'מנתא אלג'מלה אלתאסעה הי אלמצות אלתי אחצינאהא פי ספר אהבה, וכלהא בינה' אלסבב ט'אהרה' אלעלה, אעני א[ן](ו) גאיה' תלך אלעבאדאת תד'כאר אללה דאימא ומחבתה וכ'ופה ואלתזאם אלמצות עלי אלעמום, ואן יעתקד פיה תע(א)לי מא הו צ'רורי לכל מתשרע אן יעתקדה,
2 אלה הן התפילה וקרית שמע וברכת המזון והכרוך בהן, וברכת כהנים ותפלין ומזוזה וציצית וקניית ספר תורה והקריאה בו בזמנים ידועים – כל אלה מעשים המקנים דעות מועילות. דבר זה ברור וגלוי ואינו נצרך לתוספת דברים, כי זהו כפל דברים ותו לא. והי אלצלאה וקרי(א)ת שמע וברכת המזון ומא אתצל בהא. וברכת כהנים ותפלין ומזוזה וציצית ואקתנא ספר תורה ואלקראה פיה פי אוקאת, כל הד'ה אעמאל תחצל ארא מפידה, וד'לך בין ואצ'ח לא יחתאג' אלי כלאם אכ'ר, אד' ד'לך תכראר לא גיר: