חלק ג, פרק נג

מתוך מורה הנבוכים
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
חלק ג, פרק נג
המונחים חסד משפט וצדקה
1
פתיחה
פרק זה כולל פירוש "שרח" משמעויותיהם של שלושה מונחים שנצרכנו לפרשם, והם: חסד, משפט וצדקה.
הד'א אלפצל יתצ'מן שרח מעאני ת'לת'ה אסמא אחתג'נא לשרחהא, והי חסד (ו)משפט וצדקה.
2
המונח חסד
כבר ביארנו בפירוש לאבות (ה,ו) שמשמעות "חסד" היא הפלגה, בכל דבר שמפליגים בו, ולרוב משתמשים בו בהפלגה של הטבה. וידוע שההטבה כוללת שתי משמעויות:
משמעות א) האחת היא עשיית טוב למי שאין לך כל מחויבות כלפיו,
משמעות ב) והשנייה היא עשיית טוב למי שראוי לקבל, יותר ממה שהוא ראוי לקבל.
השימוש הנפוץ של ספרי הנבואה בביטוי "חסד" הוא לעשיית טוב למי שאין לך כל מחויבות כלפיו.
א1) לכן כל טובה המגיעה ממנו יתעלה נקראת "חסד". כמו שנאמר: "חַסְדֵי ה' אַזְכִּיר" (ישעיהו סג,ז).
א2) ולכן המציאות הזאת כולה, כלומר העובדה שהוא יתעלה הביא אותה למציאות, היא חסד. נאמר: "עוֹלָם חֶסֶד יִבָּנֶה" (תהילים פט,ג), כלומר: בנין העולם – חסד הוא.
א3) ואמר יתעלה בתיאור מדותיו: "[ה' אֵל רַחוּם וְחַנּוּן אֶרֶךְ אַפַּיִם] וְרַב חֶסֶד [וֶאֱמֶת]" (שמות לד,ו).
וקד בינא פי שרח אבות אן חסד מענאה אלמבאלגה פי אי שי בולג פיה, ואסתעמאלה פי אלמבאלגה פי אלאפצ'אל אכת'ר. ומעלום אן אלאפצ'אל יעם מעניין, אחדהמא אלאנעאם עלי מן לא חק לה עליך אצלא, ואלת'אני אלאנעאם עלי אלמסתחק באכת'ר ממא יסתחק, ואכת'ר אסתעמאל אלכתב אלנבויה ללפט'ה' חסד הו פי אלאנעאם עלי מן לא חק לה עליך אצלא, ולד'לך כל נעמה תצל מנה תע(א)לי תסמי חסד, קאל חסדי י"י אזכיר. פלד'לך הד'א אלוג'וד כלה אעני איג'אדה תע(א)לי לה הו חסד, קאל עולם חסד יבנה, תקדירה בנין העולם חסד הוא. וקאל תע(א)לי פי וצף מדותיו ורב חסד.
3
המונח צדקה
אשר לביטוי "צדקה" – הוא נגזר מן "צדק", שהוא הצדק ("אלעַדְל"). הצדק הוא:
משמעות א) מתן מה שמגיע לכל מי שמגיע לו,
משמעות ב) ולתת לכל מצוי מן המצויים כפי הראוי לו.
על פי המשמעות הראשונה, אין זה נקרא "צדקה" בספרי הנביאים אם שילמת את החובות המוטלות עליך לזולתך. כי אם אתה משלם לשכיר את שכרו, או פורע את חובך – אין זה נקרא "צדקה"; אך החובות המוטלות עליך כלפי זולתך מתוך מידה טובה, כמו ריפוי שברו של כל בעל שבר – הן נקראות "צדקה".
דוגמה א) לכן נאמר לגבי השבת המשכון: "וּלְךָ תִּהְיֶה צְדָקָה" (דברים כד,יג). כי אם אתה הולך בדרכי המידות הטובות – אתה עושה צדק עם נפשך ההוגה, כי אתה משלם לה את המגיע לה.
ב) ומכיוון שכל מידה טובה נקראת "צדקה", נאמר: "וְהֶאֱמִן בַּה' וַיַּחְשְׁבֶהָ לּוֹ צְדָקָה" (בראשית טו,ו), כלומר מידת האמונה (=הביטחון). "אימאן"
ג) וכן דבריו יתעלה: "וּצְדָקָה תִּהְיֶה לָּנוּ [כִּי נִשְׁמֹר לַעֲשׂוֹת אֶת כָּל הַמִּצְוָה הַזֹּאת לִפְנֵי ה' אֱלֹהֵינוּ כַּאֲשֶׁר צִוָּנוּ]" (דברים ו,כה).
ואמא לפט'ה' צדקה פהי משתקה מן צדק והו אלעדל, ואלעדל הו איצאל כל ד'י חק לחקה, ואעטא כל מוג'וד מן אלמוג'ודאת בחסב אסתיהאלה. פבחסב אלמעני אלאול לא יסמי פי כתב אלאנביא אלחקוק אלמתעינה עליך לגירך אד'א ופיתהא צדקה, לאנך אן קצ'ית אלאג'יר אג'רתה או קצ'ית דינך פלא יסמי ד'לך צדקה, ואמא אלחקוק אלתי תתעין עליך לגירך מן אג'ל פצ'ילה' אלכ'לק כג'בר צדע כל מצדוע פהי תתסמי צדקה, פלד'לך קאל פי רד אלרהן ולך תהיה צדקה, לאנך אד'א סרת בסירה' אלפצ'איל אלכ'לקיה פקד עדלת עלי נפסך אלנאטקה לאנך ופיתהא חקהא. ולכון כל פצ'ילה כ'לקיה תסמי צדקה קאל והאמן בי"י ויחשבה לו צדקה, אעני פצ'ילה' אלאימאן. וכד'לך קולה תע(א)לי וצדקה תהיה לנו (כי נשמר לעשות וגו')[וכו'].
4
המונח משפט
אשר לביטוי "משפט" – משמעותו לדון את הנידון כפי הראוי לו, בין אם זו הטבה או ענישה.
ואמא לפט'ה' משפט פהי אלחכם במא יג'ב עלי אלמחכום עליה, כאן ד'לך אנעאמא או אנתקאמא.
5
סיכום ומטרת הפרק
אם כן עלה בידינו ש"חסד" חל על הטבה באופן כללי, ו"צדקה" – על כל טוב שאתה עושה בשל מידה טובה שעל ידה אתה מביא את עצמך לשלמות, ו"משפט" – יש שתוצאתו תהיה עונש ויש שתהיה טובה. וכבר ביארנו בשלילת התארים (א,נג-נד) שכל תואר שה' מתואר בו בספרי הנביאים הוא תואר פעולה.
חסד) נמצא שמבחינת הבאתו את היקום למציאות הוא נקרא "חסיד";
צדקה) ומבחינת רחמיו על החלשים, כלומר הנהגת בעלי החיים באמצעות כוחותיהם, הוא נקרא "צדיק";
משפט) ומבחינת הטובות היחסיות והפגעים הגדולים היחסיים המתרחשים בעולם, שחִייב אותם הדין הנובע מן החכמה – הוא נקרא "שופט".
התארים) התורה כבר השתמשה במפורש בשלושת השמות האלה: "הֲשֹׁפֵט כָּל הָאָרֶץ [לֹא יַעֲשֶׂה מִשְׁפָּט?]" (בראשית יח,כה), "[אֵל אֱמוּנָה וְאֵין עָוֶל] צַדִּיק וְיָשָׁר הוּא" (דברים לב,ד), "וְרַב חֶסֶד" (שמות לד,ו).
פקד תלכ'ץ אן חסד יקע עלי אלאפצ'אל מטלק(א), וצדקה עלי כל כ'יר תפעלה מן אג'ל אלפצ'ילה אלכ'לקיה אלתי תכמל בהא נפסך, ומשפט קד תכון נתיג'תה נקמה וקד תכון נעמה. וקד בינא פי נפי אלצפאת אן כל צפה יוצף אללה בהא פי כתב אלאנביא הי צפה פעליה, פבחסב איג'אדה אלכל תסמי חסיד, ובחסב רחמתה ללצ'עפא אעני תדביר אלחיואן בקואה יתסמי צדיק, ובחסב מא יחדת' פי אלעאלם מן אלכ'יראת אלאצ'אפיה ואלבלאיא אלעט'ימה אלאצ'אפיה אלתי אוג'בהא אלחכם אלתאבע ללחכמה יתסמי שופט. וקד נצת אלתורה בהד'ה אלת'לת'ה אסמא, השופט כל הארץ, צדיק וישר הוא, ורב חסד.
6 מטרתנו בפירושן "שרח" של משמעויות המונחים הללו היתה כמבוא לפרק הבא. וכאן גרצ'נא בשרח מעאני הד'ה אלאסמא תוטיה לפצל נאתי בה בעד הד'א: